Coronaclaim MKB logo
MKB ondernemers zijn de grootste financieel gedupeerden van de corona crisis | 28 oktober 2022

 

19,7 miljard euro belastingschuld onder ondernemers is 5,8% van de jaarlijkse normale overheidsbegroting. Dit bedrag moet door slechts 274.000 ondernemers binnen nu en zes jaar worden afgelost.

Volgens deze rapportage van het Ministerie van Financiën aanpak-belastingschulden-in-verband-met-corona.pdf staat per 29 september 2021 € 19,7 miljard aan belastingschulden open bij 274.000 ondernemers. Deze schuld is ontstaan tussen april 2020 en september 2021.

Belastingschulden van MKB ondernemers bedragen 5,8% van de jaarlijkse overheidsbegroting

De grootte van deze schuld moet slechts door een klein deel van de bevolking moet worden afgelost: in 2020 heeft de overheid 384 miljard euro uitgegeven, hetgeen 44 miljard meer is dan normaal. Hiervan is 30 miljard euro gegaan naar de steun aan bedrijven. Deze steun is voornamelijk (26,9 miljard) aan de NOW regeling opgegaan. De NOW was bedoeld om ontslagen te voorkomen en werkenden in loondienst veilig te stellen.

In vergelijking met de toeslagenaffaire zijn er 200.000 meer mensen met grotere schulden opgezadeld

Om dit wat duidelijker te maken: een miljard heeft 9 nullen. 19,7 miljard is dus 19.700.000.000 euro. Over 274.000 ondernemers verdeeld. Gemiddeld hebben deze ondernemers dus 71.897,81 euro schuld. Nu is een gemiddelde hetzelfde als duiken in een zwembad van gemiddeld 2 meter diep, dat is dus geen aanrader zonder verder onderzoek. Alleen de Belastingdienst weet de exacte verdeling van de schulden.

In vergelijking met de toeslagenaffaire: er zijn 70.000 gedupeerden in de toeslagen affaire met een tegemoetkoming van 30.000 euro per persoon.
In vergelijking met de toeslagenaffaire gaat het bij de gedupeerde ondernemers van de corona crisis om een veel groter aantal gedupeerde mensen en om veel grotere bedragen.

Gezondheidszorg is een zaak van ons allemaal

Het is onwerkelijk en onrealistisch om te verwachten dat een klein deel van de bevolking in Nederland 5,8% van de jaarlijkse overheidsbegroting moet ophoesten. De kosten van gezondheidszorg, wat de achtergrond is van de genomen maatregelen, is een zaak die ons allemaal aangaat. Werkenden in loondienst zijn 100% beschermd tegen de gevolgen van de genomen coronamaatregelen. MKB ondernemers maar ten dele. Deze coronacrisis is zo uitzonderlijk dat dit niet onder het normale ondernemersrisico gerekend kan worden. Ondernemersrisico is deels afhankelijk van de economische situatie en voor een groot deel afhankelijk van je eigen ondernemerschap. Maatregelen die zijn genomen in het kader van de gezondheidszorg voor de gehele bevolking waarbij bedrijven op last van de overheid gesloten worden, vallen niet onder normaal ondernemersrisico.

Schulden verdelen over de gehele bevolking

Salarissen van mensen in loondienst, pensioenen en uitkeringen worden jaarlijks per persoon verhoogd om de koopkracht op peil te houden. De totale kosten van de gezondheidszorg in 2020 bedroegen 116,2 miljard euro inclusief eigen bijdragen. Er zijn circa 9 miljoen werkenden, waarvan circa 2 miljoen ondernemers. Om de schulden te verdelen over alle werkenden in Nederland en dit te verdelen over vijf jaar, zouden 9 miljoen mensen ieder ongeveer 36,50 euro per maand extra betalen om deze groep van MKB ondernemers te ontlasten (19,7 miljard ondernemers/9 mln werkenden / vijf jaar).

MKB ondernemingen zijn de motor van de economie

Het midden- en kleinbedrijf is goed voor maar liefst 71 procent van de werkgelegenheid en 62 procent van de toegevoegde waarde in de economie. Het is dus niet alleen in het belang van de groep ondernemers die gebukt gaat onder deze gigantische schuldenlast, maar ook in het belang van de gehele economie om MKB ondernemers de ruimte te geven om bij te dragen aan de groei van de economie.

Onbekend is hoeveel MKB ondernemers hebben ingeteerd op levenslange spaargelden

De schuldenlast bij de Belastingdienst is meetbaar. Van de MKB ondernemers die hun spaargeld hebben moeten gebruiken om hun bedrijf overeind te houden, is onbekend om hoeveel geld het gaat. MKB ondernemers kunnen bij de stichting coronaclaim MKB hun schade indienen als gevolg van de coronamaatregelen. Er worden 10-20 precedenten gekozen om de de rechter te laten bepalen wat volgens bestaande wetgeving de schadevergoeding zou moeten zijn.

Stichting coronaclaim MKB komt op voor MKB ondernemers die schade hebben geleden door de coronamaatregelen

Zowel via de politiek als via de rechter wordt op basis van bestaande wetgeving compensatie van de schade gevraagd als gevolg van de maatregelen. Immers is bij het sluiten van een bedrijf vastgelegd in de Wet dat deze schade door de overheid vergoed moet worden. Ook andere gevolgen van de het sluiten van bedrijven, zoals onzekerheid in de economie, onjuiste behandeling door het UWV, starters zonder vergelijkende cijfers in 2019 worden in aanmerking genomen.

Emotionele schade: schaamte

Buiten de schade die ondernemers financieel hebben geleden, is er onder ondernemers schaamte om te vertellen wat er aan de hand is. Ondernemers zijn onafhankelijke mensen, weten van aanpakken. Zij zijn werkgever en dragen verantwoordelijkheid voor hun medewerkers. Doorgaans zien ondernemers kansen en klagen niet. De corona crisis heeft geleid tot schulden buiten hun ondernemerschap om. Hier vind je de interviews met ondernemers die zo dapper waren om naar buiten te treden.

DOE NU MEE MET STICHTING CORONACLAIM MKB!

Via crowdfunding wordt een bijdrage gevraagd van €450,-. Hiermee zijn de kosten van het overleg met politiek en de bodemprocedure voor precedenten van de compensatie gedekt. Doe nu mee en claim je compensate: klik hier en geef aan wat je schade is en welke oorzaken er zijn van de schade.

Pascale Petiet
november 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin