Coronaclaim MKB logo
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

De kogel is eindelijk door de kerk: ook energie-intensieve bedrijven krijgen broodnodige financiële ondersteuning om de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden. Het kabinet komt met een pakket van maximaal € 3,1 miljard voor middelgrote en kleine bedrijven die veel energie verbruiken. Hoe kom je als ondernemer in aanmerking voor het steunpakket? Wanneer opent het loket? En welke andere maatregelen zijn getroffen?

De overheid wil de groep mkb’ers helpen die het hardst geraakt zijn door de stijgende energieprijzen. Denk bijvoorbeeld aan energie-intensieve bedrijven als bakkers, slagers en tuinders. Het pakket ‘De Tegemoetkoming Energiekostenregeling‘ (TEK) is alleen bedoeld voor bedrijven met maximaal 250 werknemers in dienst. Ook geldt het steunpakket voor hoge energieprijzen pas wanneer de prijs van gas hoger ligt dan €1,19 per kuub en/of de prijs van een kilowattuur elektriciteit hoger ligt dan 35 cent.

Aan welke andere voorwaarden moet je voldoen?

Je bedrijf komt in aanmerking voor de compensatie van hoge energieprijzen als je – naast de eerder genoemde voorwaarden – aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De energiekosten bedragen ten minste 12,5% van de omzet
  • Het verbruik bedraagt minimaal 5.000 kuub gas en/of 50.000 kilowattuur aan stroom

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat geeft aan dat de maatregelen voor hoge energieprijzen alleen bedoeld zijn voor in de kern gezonde bedrijven. ‘Deze bedrijven willen vaak wel energiebesparende maatregelen nemen en verduurzamen, maar ontkomen door het type productieproces of dienstverlening niet aan een hoog energieverbruik.’

Veel bedrijven nemen het heft in eigen hand met energiebesparende maatregelen om de kosten te drukken. Bijvoorbeeld door (tijdelijk) minder te produceren of energiebesparende producten aan te schaffen, zoals zonnepanelen.

Wat krijg je precies vergoed?

Als je aan de voorwaarden van het steunpakket voldoet, wordt de helft van de stijging in energiekosten gecompenseerd. Hiervoor geldt per onderneming een maximumbedrag van € 160.000.

Ben je werkzaam in de agrarische sector? Dan ligt dit bedrag vanwege Europese regels lager. Voor deze branche is de afgesproken prijs vastgesteld op maximaal € 62.000.

Wanneer treden de maatregelen voor hoge energieprijzen in werking?

De precieze invulling van de Tegemoetkoming Energiekostenregeling volgt later en moet getoetst worden aan de Europese regels. Het loket om de steun aan te vragen gaat mogelijk pas in april 2023 open.

En al die andere mkb’ers die niet in aanmerking komen voor maatregelen tegen stijgende energieprijzen?

Naast de energie-intensieve bedrijven zijn er een heleboel ondernemers die niet in aanmerking komen voor het steunpakket. Maar ze kampen wél met een hogere energierekening. Val jij onder deze groep? Dan bestaan er andere maatregelen die meer financiële ruimte moeten bieden. Naast eerder aangekondigde koopkrachtmaatregelen zijn er verschillende maatregelen die bedrijven meer financiële ruimte moeten bieden.

1. Prijsplafond gas en elektra

Zo geldt het aangekondigde prijsplafond niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven (ook zpp’ers). Het prijsplafond treedt vanaf 1 januari 2023 in werking en compenseert een deel van de hoge energiekosten.

2. Belastingdienst geeft belastinguitstel

Om kleine en middelgrote bedrijven direct meer financiële ruimte te bieden, zal de belastingdienst de komende periode soepeler omgaan met verzoeken tot belastinguitstel.

3. Kabinet wil helpen verduurzamen met groene aftrekposten

Het kabinet heeft ook plannen om bedrijven te helpen verduurzamen, zodat het energieverbruik omlaag gaat. Er komt extra geld beschikbaar voor diverse groene aftrekposten.

4. Voorschotten van financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners, zoals banken, zijn bereid om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen van voorschotten door ondernemers die later in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekostenregeling.

Alleen bedrijven die in de kern gezond zijn komen in aanmerking voor zo’n voorschot. De kans is groot dat er wel gewoon rente over de lening betaald wordt. De overheid staat niet garant en er bestaat altijd een risico dat een bedrijf tussentijds failliet gaat.

Steun voor particulieren en mkb

Tijdens Prinsjesdag kwam het kabinet al met een steunpakket voor huishoudens die door de hogere energierekening in de knel komen. Dat de steunmaatregelen voor mkb zo lang op zich liet wachten, heeft volgens het kabinet te maken met afbakening en complexiteit van het pakket. De betrokken ministers waren het lange tijd oneens over de exacte percentages van de regeling.

BRON

Stichting Coronaclaim.nl

Stichting coronaclaim MKB wil eerlijke compensatie

Stichting coronaclaim voor het MKB is een samenwerking van gedupeerde MKB-ondernemers. Wij willen eerlijke compensatie voor schade vanwege de beperkende coronamaatregelen. De coronamaatregelen zijn genomen om de gezondheid van alle Nederlanders te beschermen. Een groot deel van het MKB kon hierdoor echter niets verdienen. Daarmee zijn de meeste kosten voor de coronacrisis op het bord van het MKB neergelegd.  

Het is tijd om de rekening op te maken, zelfstandig mkb-ondernemers verdienen een eerlijke compensatie.