Coronaclaim MKB logo


Hoe gaat Stichting Coronaclaim de procedure voeren?

Wij gaan in verschillende procedures de overheid aansprakelijk stellen, dat is deels de centrale overheid en deels de regionale autoriteiten. De precieze gang van de procedure is niet goed te voorspellen, maar naar verwachting zullen we in voorlopige getuigenverhoren informatie verzamelen, de rechtbank verzoeken medewerking te gelasten aan het beschikbaar stellen van informatie en we gaan getuigendeskundigen inschakelen. Er zullen verschillende dagvaardingen worden opgesteld waarin schadevergoeding wordt gevorderd.

Voor wie is de procedure?

Ben je ondernemer en heb je schade geleden door de coronamaatregelen, dan kun je je melden. Ook als je ten gevolge van de maatregelen besloten hebt de onderneming te staken. Bij faillissementen kan het iets complexer zijn om aan te sluiten, maar neem in dat geval gerust contact op.

Wat kost een procedure?

Procederen kost veel geld. De meeste kosten bestaan uit het honorarium voor de advocaat in de procedure. Coronaclaim is in gesprek met verschillende advocaten die mogelijk de werkzaamheden gaan doen. Daarnaast moet in een civiele procedure griffierecht worden betaald en de dagvaarding moet door een deurwaarder worden betekent. Dat alles kost geld.

Wat moet ik doen als ik wil meedoen?

Heb je schade? Dan kan het zinvol zijn aan te sluiten en je claim bij ons aan te melden. Bij voldoende deelnemers kunnen we de procedures starten. Daarbij gaan we eerst met een beperkt aantal deelnemers een procedure beginnen. De overige deelnemers volgen zodra er zicht komt op een vonnis.

Wat kost deelname?

De betaling gaat in 2 delen.

  • Het eerste deel is collectief, de vaste kosten voor het na aanmelden in behandeling nemen van jouw claim zijn EUR 350,00  excl.BTW.
    • betalende beUnited leden of ondernemers die betalend beUnited lid worden krijgen 30% korting op het collectieve deel
  • Het tweede deel betreft jouw individuele zaak. De prijs voor de individuele zaak is afhankelijk van de omvang van de te vorderen schade. Dat heeft te maken met de hoeveelheid werkzaamheden, welke advocaat je kiest en de hoogte van het griffierecht.

Is het niet te laat? Het is toch al een paar jaar geleden?

Wij gaan ervan uit dat de vorderingen na vijf jaar verjaren. Dat betekent dat het gewenst is dat we in 2024 iets doen. Als je schade hebt en je hebt de schade bij coronaclaim ingediend, zorgen wij ervoor dat de verjaringstermijn gestuit wordt. Dat betekent dat we ook na vijf jaar nog de vordering mogen opeisen.

Wat is de kans van slagen?

De vordering zal worden gebaseerd op het juridische begrip “onrechtmatige overheidsdaad”. Daarbij zullen we ook pleiten dat de maatregelen in strijd zijn met internationale mensenrechten. Een belangrijk begrip daarbij is de “fair balance”. Heeft de overheid het leed voldoende en eerlijk verdeeld?

Wij zijn van mening dat er vele aanknopingspunten zijn voor de conclusie dat de overheid dat niet heeft gedaan. Maar eerlijk is eerlijk: de procedure zal niet makkelijk worden en de uitkomst is niet zeker maar ook zeker niet kansloos. Verder kan het helpen om tot een goede evaluatie te komen. Bovendien kan de procedure aanknopingspunt zijn om in gesprek met de overheid te gaan om tot een minnelijke regeling te komen.

Juridische partner

Wij werken voor de juridische claim samen met Fyner, een juridisch kantoor dat is gespecialiseerd in maatschappelijke zaken tegen de overheid.

Doe je ook mee?

Doe je ook mee om samen een vuist te maken?Meld jouw claim aan en deel onze berichten, posts en deze website met al je relaties zodat we het samen voor elkaar krijgen!