Coronaclaim MKB logo

Coronaclaim wil verantwoording van de overheid over de coronamaatregelen.

Coronaclaim wil accountability en rechtvaardigheid voor de schade als gevolg van verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de pandemie onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt. 

Op een enkele uitzonderingen na ervaren veel MKB-ondernemers precies hetzelfde. Samen staan we sterker bij het claimen van accountability en (financiële) rechtvaardigheid.

Het leek erop dat de overheid garant stond.

De afgelopen jaren zijn zwaar geweest voor met name de MKB-ondernemers: verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de pandemie onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt. Het leek erop dat de overheid garant stond. Hugo de Jonge en Mark Rutte gaven op persconferenties aan: “we gaan u helpen”, “we moeten het samen doen”. Maar ondertussen is de balans dat vele MKB-ers in de problemen zijn en daar bovenop ook nog eens de hulp van de overheid moeten terugbetalen. Tijd voor verantwoording! Wie gaat de rekening betalen? De kleine ondernemer of doen we dat ook samen?

Accountability en rechtvaardigheid.

Coronaclaim wil accountability en rechtvaardigheid. Er zijn te veel geluiden in de wereld die de vraag rechtvaardigen of de overheid in alles juist gehandeld heeft en op correcte wijze is omgegaan met de belangen in de maatschappij. Dat roept de vraag op wie aansprakelijk is voor de gevolgen van die maatregelen. Daarnaast ontstaat er onzekerheid over de toekomst. Wat kan de overheid allemaal doen als zij niet ter verantwoording kan worden geroepen?

Iedere ondernemer heeft schade

Iedere MKB & Zzp ondernemer heeft, door overheidsmaatregelen, in meer of mindere mate schade opgelopen. Het maakt daarbij niet uit of je als MKB of Zzp ondernemer wel of niet uitstel van betaling belasting(en) en/of wel of niet een beroep hebt gedaan op steunmaatregelen zoals NOW, TVL, Tozo, TONK, Togs. Want ondanks deze gesubsidieerde steunmaatregelen blijft er voor vrijwel iedere ondernemer, buiten zijn of haar schuld, een substantiële (rest) schade over. Wie gaat die rekening betalen? De kleine ondernemer of doen we dat, fair balance, ook samen?

Overheid Aansprakelijk

Coronaclaim stelt dat de overheid aansprakelijk is voor de schade van ondernemers. Daarbij zijn een aantal vraagstukken van belang:

  1. Was de pandemiedreiging zodanig dat het de genomen maatregelen rechtvaardigde?
  2. Waren de maatregelen wel effectief?
  3. Was het overheidsoptreden proportioneel?
  4. Wat kwam er terecht van de beloofde compensatie?
  5. Is de aangeboden compensatie eerlijk verdeeld?

 

Deze vragen zijn niet alleen belangrijk voor de aansprakelijkheid, maar ook om te bepalen hoe de overheid zich in de toekomst kan opstellen.

Geen bereidheid tot zelfevaluatie.

Onze overheid weigert tot nu toe alle maatregelen grondig en transparant te evalueren. Ze toont geen bereidheid tot zelfevaluatie. De beloofde corona-parlementaire enquete wordt op de lange baan geschoven, kamerleden en ministers verlaten in grote getale de politiek en onafhankelijke onderzoekers wordt de toegang tot informatie ontzegd of ontmoedigd. Als de overheid het niet doet, dan doen we het zelf wel! Door een uitgebreide en goed onderbouwde aansprakelijkstelling.

Coronaclaim wil verantwoording van de overheid over de coronamaatregelen.

Coronaclaim wil accountability en rechtvaardigheid voor de schade als gevolg van verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de pandemie onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt. Samen staan we sterker bij het claimen van accountability en (financiële) rechtvaardigheid.