Coronaclaim MKB logo
UWV beroept zich telkens op het ontbreken van de hardheidsclausule | 22 oktober 2021

‘Vanwege een administratief bij-regeltje geen recht op de NOW2? Zo gaan we toch niet met elkaar om in Nederland?!’

René van Helden, administrateur van de hardwerkende ondernemer MG Orlik Kassenbouw B.V. vertelt hoe zijn klant met zijn groeiende bedrijf in de problemen is gekomen door de conornamaatregelen en nog altijd geen compensatie krijgt omdat hij ‘net te laat’ was met het indienen van zijn aanvraag. 

 Mijn klant heeft de afgelopen jaren grote omzetsprongen gemaakt. Hij heeft een bedrijf in de kassenbouw en 7 mensen in dienst. Uit het groeiend aantal opdrachten en de prognose bleek het op 30 maart 2020 beter om met terugwerkende kracht de eenmanszaak om te zetten in een B.V. . Op basis van de orderportefeuille en de te verwachten groei is er zelfs op dat moment bewust voor gekozen om te investeren in een machinepark (2 hoogwerkers).

 Waarom toch investeren in Maart 2020?

We gingen ervan uit dat de lockdown tijdelijk zou zijn. Bovendien vindt al het werk buiten plaats, dus we maakten ons niet zo’n zorgen. De echte ondernemer gaat immers niet bij de pakken neerzitten, maar kijkt en wil vooruit. Bovendien hadden we vertrouwen in de overheid: hulp en compensatie aan ondernemers komt daar terecht waar die echt nodig is.  

 Afgewezen op een administratief regeltje

Natuurlijk, regels zijn regels. In de overgang van een eenmanszaak naar een BV werd in deze regels pas in een later stadium voorzien. Nu is mijn klant 10.000 euro NOW misgelopen omdat er geen hardheidsclausule in de snel opgemaakte wet stond. Een hardheidsclausule houdt in dat wanneer de regel tot uitzonderlijk onbillijke of onredelijke gevolgen leidt, deze regel (te laat aanvragen = geen recht op NOW) niet geldt. Maar dit vangnet is dus niet in de regel opgenomen. 

 Star UWV ondanks kamervragen

Het is begrijpelijk dat de steunmaatregelen met spoed zijn genomen en dat er niet veel uitdieping heeft plaatsgevonden. Het UWV was, ondanks dat er kamervragen over zijn gesteld, streng en kortzichtig in het toepassen van de regels. Net te laat indienen leidt dus tot een afwijzing. Op bezwaarbrieven en uitleg werd steeds negatief gereageerd ook al is dit een uitzonderlijke situatie. Het is nu tijd om de balans op te maken en te zien wat de echte schade is.

 Is ‘te laat’ eigen schuld?

Wegens de coronamaatregelen heeft het omzetten van de eenmanszaak naar de B.V. langer geduurd. De bank deed langer over het aanleveren van het nieuwe bankrekeningnummer. De belastingdienst deed langer over het aanleveren van het nieuwe fiscale nummer. Het kan toch niet zo zijn dat mijn klant hierdoor €10.000,- aan ondersteuning misloopt?

 Ondertussen bij de ondernemer

De liquiditeit droogt op en we gaan met financierders in gesprek om een pauze in de maandelijkse afdrachten te vragen. De ene financierder is meegaander dan de andere. Het kost veel tijd, energie en frustratie. Wat vooral pijn doet is het moeten ‘bedelen’ om soepelere betalingsregelingen. 

 Taboe

Ondernemers die in de crisis in de problemen komen worden aangekeken alsof ze het verkeerd hebben gedaan. Een ondernemer in geldproblemen is een soort taboe. Maar het is niet hun schuld, want de overheid heeft ervoor gezorgd dat hij zijn vak niet meer kan uitoefenen. Nu is Nederlands voor mijn klant ook niet zijn eerste taal, dus hij leunt vol op mij. “Er is maar 1 persoon die mij helpt en dat ben jij”, zegt hij tegen mij. 

 Dat is niet helemaal waar, want de mensen aan de telefoon bij het UWV zagen ook dat hij recht heeft op de NOW2 regeling, maar na intern overleg moesten zij onze aanvraag toch gaan afwijzen. 

 Onrechtvaardig

Bij andere bedrijven zie ik hoe ze juist groeien en bloeien tijdens de lockdown en dat is prima. Maar als ik zie dat datzelfde bloeiende bedrijf een NOW regeling aanvraagt en krijgt voor 1 kwartaal omdat het bedrijf net dat jaar ervoor dat kwartaal meer omzet had, terwijl hun jaaromzet en jaarwinst alleen maar gestegen is, dan snap ik de Nederlandse wetgeving niet meer. Het geld moet naar de mensen die het toekomen. In dit geval niet het profiterende bedrijf, maar naar mijn klant die geen tijd heeft voor rechtszaken omdat hij nu als een dolle aan de slag is om zoveel mogelijk omzet te halen zodat hij straks alle uitgesteld pensioengelden en belastingen kan inhalen.

 Naar de rechter

Als de overheid wel iedereen wil helpen die de dupe is van de coronamaatregelen, maar dat niet kan door haar eigen administratieve regeltjes, moet de rechter beslissen wat rechtvaardig is. We gaan dus nu naar de rechter en beroepen ons op het gelijkheidsbeginsel. Dat is belangrijker dan het (met geldige reden) voorbij gaan aan een inschrijfdatum. We hebben dit al geregeld voordat Stichting Coronaclaim werd opgericht. We zijn bijzonder blij dat die nu ook is opgericht voor alle andere gedupeerde MKB ondernemers. En komen we er niet zelf uit, dan haken we alsnog aan, want het kan toch niet zo zijn dat we in Nederland zo met elkaar omgaan?!

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin