Coronaclaim MKB logo
Betaalpauze betaling coronaschulden geeft zelfstandig mkb-ondernemers tijdelijk lucht

Betaalpauze betaling coronaschulden geeft zelfstandig mkb-ondernemers tijdelijk lucht

Sinds 1 oktober moeten bedrijven belastingschuld afbetalen die ze tijdens de coronaperiode hebben opgebouwd. Voor sommige ondernemers blijkt deze financiële last in deze uitdagende economische tijden niet op te brengen. 

Daarom heeft het kabinet besloten het midden- en kleinbedrijf meer lucht geven bij het aflossen van de schulden. De betaalpauzemogelijkheid voor ondernemers met (tijdelijke) aflossingsproblemen is verruimd van 3 naar maximaal 6 maanden. Je moet wel kunnen aantonen dat je een betaalpauze nodig hebt én de regeling is eenmalig.

Eerder werd bekend dat het voor sommige ondernemers mogelijk is om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van 5 naar 7 jaar.

Claimen Coronaschade

Is jouw bedrijf door corona in de knel gekomen? En zit je met een belastingschuld die je nu niet kunt afbetalen? Neem dan contact op met stichting coronaclaim MKB om met behulp van ons jouw schade te claimen.

Wat is stichting coronaclaim MKB?

Stichting coronaclaim MKB is opgericht om voor MKB-ondernemers de schade te claimen die zij hebben geleden of nog gaan lijden door de coronamaatregelen.

De schade is divers. Daarom is gekozen om circa tien rolmodellen te kiezen en hier een compensatieregeling of schadevergoeding voor te claimen. Dit schept precedenten waarmee andere MKB-ondernemers hun specifieke schade kunnen claimen. De officiële beschrijving van de stichting is:

De stichting coronaclaim MKB heeft ten doel het behartigen van de belangen van mkb-ondernemers in het algemeen en ondernemers die als rolmodel naar voren willen treden in het bijzonder, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

  • het onderzoeken en vaststellen van de financiële en juridische gevolgen voor mkb-ondernemers van de door de Staat ingestelde coronamaatregelen;
  • het realiseren van compensatie voor mkb-ondernemers die zijn benadeeld door de coronamaatregelen;
  • het optreden als woordvoerder en/of vertegenwoordiger van mkb-ondernemers in verband met de geleden schade.