Coronaclaim MKB logo

27.000 betalingsregelingen gestopt door belastingdienst

De aflossing van uitgestelde belastingschulden uit de coronaperiode loopt inmiddels een jaar, en zelfstandig ondernemers hoeven inmiddels niet meer op al te veel barmhartigheid rekenen. De Fiscus heeft de afgelopen maand 27.000 betalingsregelingen ingetrokken, en daar komen er op korte termijn nog eens 8.000 bij.

Tijdens de coronaperiode liep het storm bij het loket voor bijzonder uitstel van belastingbetaling. Ondernemers konden dankzij die regeling de belastingrekeningen een tijdje laten liggen. Maar inmiddels is aan dat ruimhartige uitstel een eind gekomen. Uiterlijk op 1 oktober 2022 moesten ondernemers beginnen met het aflossen van hun schuld én tegelijkertijd ook keurig de nieuwe belastingverplichtingen voldoen. Zo niet, dan lopen deze ondernemers het risico dat hun betalingsregeling wordt ingetrokken. Dan moeten zij dus in één keer afrekenen met de fiscus.

In één keer afrekenen met de fiscus.

Inmiddels zitten zo’n duizenden ondernemers in dat scenario, zo blijkt uit een nieuw overzicht van het ministerie van Financiën. Afgelopen juli zijn er brieven gestuurd naar 35.000 mkb’ers waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. Van die groep zijn 2.000 ondernemers alsnog over de brug gekomen met de hele aflossing, en circa 2.000 ondernemers hebben hun achterstand ingelopen. Nog eens 4.000 ondernemers hebben hulp gevraagd bij de aflossing. Al met al zijn er al 27.000 betalingsregelingen daadwerkelijk ingetrokken. Daarbij gaat het om ondernemers die nog helemaal geen aflossing hebben gedaan, maar ook om ondernemers die meerdere termijnen hebben gemist. Deze maand volgen er nog 8.000 intrekkingen, schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Maar of de openstaande belastingschulden ook daadwerkelijk kunnen worden ingevorderd, weet de bewindsman op dit moment nog niet.

Medio november kan een nieuwe groep van 30.000 ondernemers met  grote betalingsachterstanden een ‘waarschuwingsbrief’ verwachten van de fiscus. Zij krijgen dan 14 dagen de tijd om wat aan die achterstand te doen, anders lopen ook zij het risico dat de Fiscus hun betalingsregeling intrekt.

Er resteren niet veel opties meer

Voor ondernemers die hun betalingsregeling zijn kwijtgeraakt resteren niet zo heel veel opties meer. Alsnog betalen voorkomt uiteraard dat de kosten verder oplopen, maar een nieuwe betalingsregeling zit er niet meer in. Wel kunnen ondernemers, ook nu de eerste aanmaningen al zijn verstuurd, nog contact opnemen met de Belastingdienst om te kijken of zij nog hulp kunnen krijgen. Misschien is er nog regulier uitstel van betaling mogelijk. Ook kunnen ondernemingen die levensvatbaar zijn onder voorwaarden een verzoek doen om de schulden te saneren. In zo’n geval kan de fiscus de invordering opschorten. Overigens stelt de Belastingdienst zich nog tot 1 april 2024 relatief soepel op bij schuldenakkoorden.

Inmiddels heeft de Belastingdienst ook al dwangbevelen de deur uitgedaan richting wanbetalers. Daarmee kan de fiscus beslag leggen op goederen van de ondernemer, en die verkopen om met de opbrengst de schuld af te lossen. Zelfs na het ontvangen van een dwangbevel kan de ondernemer nog om hulp vragen, aldus Van Rij. Vraag is dan wel of er nog veel hulp mogelijk is.

Pas 15% ondernemers is klaar met aflossing

Na een aflossingsperiode van een jaar is de conclusie gerechtvaardigd dat het zeer moeizaam gaat met de terugbetalingen. Op 1 oktober 2022 zijn ruim 266.000 ondernemers gestart met een betalingsregeling, en daarvan zijn er een jaar later nog ruim 193.000 over. Van die  73.000 ondernemers zijn er ca. 39.000 uit de regeling omdat ze hun schuld volledig hebben voldaan. De overige 34.000 ondernemers kunnen niet meer meedoen doordat hun regeling is ingetrokken of dat er sprake is van een schuldsanering of faillissement.

Openstaande schuld

De openstaande schuld is in een jaar tijd ca 33% zijn teruggelopen, van € 19,6 miljard naar € 13,2 miljard. Ondanks dat de totale schuld in de betalingsregeling daalt, zijn er ook 53.000 ondernemers die sinds 1 oktober 2022 juist weer nieuwe schulden opbouwen omdat zij nieuwe belastingverplichtingen niet voldoen. Hier is ongeveer € 1 miljard mee gemoeid. Ook het niet voldoen aan nieuwe verplichtingen kan een reden zijn om de betalingsregeling in te trekken.

Stichting Coronaclaim MKB eist verantwoording van de overheid

Coronaclaim eist verantwoording van de overheid over de coronamaatregelen en accountability en rechtvaardigheid voor de schade als gevolg van verplichte sluitingen, beperkte openstellingen en een markt die als gevolg van de pandemie onvoorspelbare verschuivingen heeft doorgemaakt.

Iedere MKB & Zzp ondernemer heeft, door overheidsmaatregelen, in meer of mindere mate schade opgelopen. Het maakt dan ook niet uit of je als MKB of Zzp ondernemer wel of niet uitstel van betaling belasting(en) en/of wel of niet een beroep hebt gedaan op steunmaatregelen zoals NOW, TVL, Tozo, TONK, Togs.

Bedreiging werkgelegenheid

Ondanks of dankzij deze gesubsidieerde steunmaatregelen blijft er voor vrijwel iedere ondernemer, buiten zijn of haar schuld, een substantiële (rest) schade over. Hetgeen indirect een bedreiging tot gevolg heeft voor de werkgelegenheid van miljoenen Nederlanders.

Wat is stichting coronaclaim MKB?

Stichting coronaclaim MKB is opgericht om voor MKB-ondernemers de (financiële) schade te claimen die zij hebben geleden en/of nog lijden door de coronamaatregelen.

De stichting coronaclaim MKB  heeft ten doel het behartigen van de belangen van mkb-ondernemers in het algemeen en ondernemers die als rolmodel naar voren willen treden in het bijzonder, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

  • het onderzoeken en vaststellen van de financiële en juridische gevolgen voor mkb-ondernemers van de door de Staat ingestelde coronamaatregelen;
  • het realiseren van compensatie voor mkb-ondernemers die zijn benadeeld door de coronamaatregelen;
  • het optreden als woordvoerder en/of vertegenwoordiger van mkb-ondernemers in verband met de geleden schade.

 

Stichting Coronaclaim MKB is een initiatief van beUnited , dé onafhankelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór >39.000 zelfstandig ondernemers.

Waarom doen we dit?

Om rechtvaardigheid voor MKB-ondernemers te krijgen! Als ondernemer in het MKB kun je dit nooit alleen doen, want het is kostbaar en tijdrovend. Daarom hebben we de handen ineen geslagen, want samen staan we sterker. Als het kan via een goed gesprek met de overheid, als het moet via de rechter.

Transparantie staat voorop!

Stichting Coronaclaim MKB heeft geen winstoogmerk. Tenslotte willen we er niet aan verdienen maar rechtvaardigheid voor MKB-ondernemers verkrijgen. Het bestuur van de Stichting voeren hun taken uit omdat zij overtuigd zijn van het doel van de Stichting. Hun functie is daarom onbezoldigd. Zij ontvangen alleen een beperkte onkostenvergoeding. Elke deelnemer krijgt op verzoek inzage in de inkomsten en uitgaven van de Stichting Coronaclaim MKB.

Juridische partner

Wij werken voor de juridische claim samen met Fyner, een juridisch kantoor dat is gespecialiseerd in maatschappelijke zaken tegen de overheid.

Doe je ook mee?

Doe je ook mee om samen een vuist te maken? Meld jouw claim aan en deel onze berichten, posts en deze website met al je relaties zodat we het samen voor elkaar krijgen! 

Stichting Coronaclaim.nl